Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná esej z OPČM, 2. ročník

16. 2. 2011

   Na konci druhého ročníku jsme dostali za domácí úkol povinnou závěrečnou ročníkovou esej z OPČM. Měla váhu celkem pěti známek. Což pro mě bylo dost zásadní, protože jsem měla v žákovský knížce z OPČM čtyři N (N je v mudlovským světě 2).

   Zadání znělo :

 Zadání témat esejí:

(Každý má právo vybrat si své vlastní téma pro esej, zpracovat MUSÍ jen JEDNU)

Proč si myslím, že karkulinka zmizí po přečtení veršů z bible?

Mé setkání s Akromantulí, Karkulinkou a Tůňodavem

Hranice mezi dobrem a zlem

Černá magie v průběhu věků

Formy černé magie

 

Podmínky eseje:

- minimálně 30 řádků

- jasná přehlednost, smysluplnost

- u všech esejí bude kontrolováno, zda nebyla odnikud zkopírovaná, pokud ano, student automaticky propadá z OPČM

- esej je povinná pro všechny

- forma zpracování eseje je libovolná

 

   Zeptala jsem se Snaepa,který nás OPČM učil, jestli bych měla na vysvědčení V, kdybych měla V i z téhle závěrečné eseje.  Prý ne. Kvůli těm čtyřem N.

    Konečně jsem se tedy uklidnila, protože jsem z té eseje byla nervozní jak pes, a psaní jsem si fakt vychutnala.

 

   Tady ji máte: 

( Bacha, je dlouhá.)

 

   Černá magie v průběhu věků

 

   Při hledání námětu na tuto esej jsem prohledala spoustu knihoven, ale ten správný námět jsem dlouho nemohla najít.

   A pak jsem to uviděla. Ne jednu, ale hned dvě knížky na stejné téma. To mě přesvědčilo, že toto téma není jen bohapustý blábol, ale že na něm bude něco pravdy.

   A toto téma mě hlavně velice překvapilo. Ještě donedávna jsem žila v domněnce, že jsem obyčejný člověk, mudla, jak říkáme v našem světě. Věděla jsem, že toto období, o kterém chci psát, je jedno z nejstrašnějších a nejhrůznějších období v mudlovském světě. Ale co jsem ani ve snu nečekala, bylo zjištění, že toto období bylo jedno z nejhorších a nejděsivějších i v našem kouzelnickém světě a muž, který stojí v popředí tohoto období je jeden z nejnebezpečnějších kouzelníků za celou dobu, od kdy magie vznikla.

   Tomuto období mudlové říkají Druhá světová válka a kouzelník, o kterém je řeč se jmenuje Adolf Hitler.

   Adolf Hitler se narodil 20. Dubna 1889 v Horním Rakousku. V 19 letech žil ve Vídni, byl chudý a vydělával si prodejem malých obrázků, které namaloval. Talentu prý moc nepobral, proto ho nevzali na vídeňskou Akademii výtvarných umění. Na začátku podzimu roku 1913 ho déšť přinutil schovat se v prostorách Hofburgského muzea. Necítil se tam dobře, připadal si jak v mauzoleu. Až do určitého momentu. Když si prohlížel říšské klenoty, jeden z průvodců právě upozorňoval návštěvníky na starobylou hlavici kopí. Řekl:“ S tímto kopím je spojena legenda, která praví, že kdokoli toto kopí získá a rozhřeší jeho tajemství, bude mít osud světa ve svých rukou v dobrém i ve zlém.“

   Této hlavici se říkalo Meč svatého Mořice a prý jím byl probodnut Ježíš Kristus, než byl sňat z kříže. Proto měl kouzelnou moc a také proto se mu říkalo kopí osudu. Každý kdo později vlastnil toto kopí, vyhrával v bitvách i v politice. Ale v momentě, kdy o něj nějakým způsobem přišli, čekal je smutný konec, smrt. (např. Karel Veliký)

   Tento moment změnil od základů Hitlerovi život. Kopí ho přímo uchvátilo, přitahovalo ho. Hned druhý den zašel do vídeňské knihovny a hledal každou nepatrnou zmínku jak o legendě samé, tak o historii kopí. To odpoledne se vrátil do muzea, aby znovu viděl kopí osudu. Když si prohlížel kopí, stalo se něco zvláštního. Stál před kopím jako v transu. Ovládalo ho jakési strašlivé kouzlo. Vzduch ztěžknul a on najednou v místnosti osaměl. Nad ním se vznášel Duch, děsivý, majestátní s hroznou tváří.  Hitler, s posvátnou úctou, nabídl svou duši jako nástroj jeho Vůle. Z kopí začalo zářit přízračné světlo a on ho vstřebával do samého nitra své bytosti. Jeho přeměna naháněla hrůzu. Hitlera ovládl Satan, a on  v tu chvíli uviděl svoji vítěznou budoucnost.

   Při studiu knih o kopí osudu, objevil způsob, jak dešifrovat jeho tajemství, a potvrdil si také to, v co věřil. Nadřazenost árijské rasy.

   Rád četl. Dvě knížky si však oblíbil. Průvodce nordickou mytologií pro děti a dějiny německé archeologie, v které objevil symbol, který brzy také použil jako jeden z nacistických znaků. Hákový kříž.

   Hitlera velice zajímal okultismus. Jeho učitel ho zasvětil do alchymie a do významů symbolů skrytých v legendách o svatém grálu. Bohužel pomocí drogy Peyotl, kterou používali lidé zasvěcení do sexuální magie. Hitler se na drogách stal závislý.

   V roce 1919 se v Mnichově sešlo okultní bratrstvo, které si říkalo Společnost Thule, k seanci. Chtěli se spojit se svými zemřelými učiteli. Během této seance se jim prostřednictvím média zjevil princ von Thurn-Taxis, který prorokoval, že nový vůdce Německa získá svaté kopí a zahájí tažení s cílem dobýt svět. Poté se jim zjevila hraběnka von Westarp. Také ona předpovídala, že již brzy přijde mesiáš, na kterého němci dlouho čekali. Ale poté dodala, že nový vůdce bude odhalen jako falešný prorok a potáhne národ do záhuby.

   Začalo hledání budoucího „Spasitele“. Toho našli na jednom Hitlerově řečnickém vystoupení. Netrvalo dlouho a Hitler stál v čele politické strany, kterou členové Společnosti Thule založili. Během několika málo let jeho přátelé naučili vše o rituální magii a jak co nejlépe zapůsobit na lidi, a díky tomu se Hitler stal v roce 1933 nejdříve kancléřem a později i diktátorem nového nacistického státu.

   12. března 1938 Hitler přijel do právě zabraného Rakouska. První kam zamířil, byla Vídeň. Netrpělivě přečkal všechny oficiality a hned poté se odebral do vídeňského muzea pro říšské korunovační klenoty a hlavně pro kopí osudu. Toto kopí i klenoty nechal přísně střežené odvézt do Norimberku v Německu.

   Během druhé světové války byly klenoty i kopí několikrát stěhovány a ukrývány. Proto se asi nikdo nebude divit, že ke konci války se stala chyba, a říšské klenoty se přestěhovaly na jiné místo, než kopí osudu.

   30. dubna 1945 četa amerických vojáků objevila bunkr, ve kterém bylo ukryto kopí osudu. V Berlíně v tu chvíli Adolf Hitler definitivně přišel o kopí osudu a zastřelil se.

   Již během války Churchill, Roosevelt, Stalin společně s církví popisovali II. Světovou válku jako zápas mezi silami světla a temnoty, souboj Dobra se Zlem o duši civilizovaného světa.

Během Norimberského procesu i ti nejstřízlivěji uvažující pozorovatelé popisovali nacisty jako posedlé ďáblem a Hitlerovu moc nad nimi jako mesiášskou.

      Je otázkou, co, nebo kdo Hitlera natolik ovlivnil, že se z něho stal takový zarputilý a hrůzu nahánějící tvor? Jak je možné, že tak obyčejný, nervově labilní člověk bez vzdělání mohl přímo zfanatizovat takové množství lidí?

   Těch faktorů, které ho ovlivňovali, je větší množství.

   Jeden z těchto faktorů je Rituální magie. Tato magie není sama o sobě špatná. Záleží na tom, s jakým cílem ji člověk chce použít. Hitler ji použil na manipulování lidí, aby v něm viděli osudem vyvoleného zachránce Německa.  Pomocí různých symbolů, které bohužel převzal hlavně z runové abecedy, hudby Richarda Vágnera a „divadelním představením“ (např. Norimberské sjezdy), se mu to dlouhá léta dařilo.

   Dalším kdo Hitlera ovlivnil, byl Guido von List a jeho výklad úryvku z Kabaly, který říká: „Co je nahoře, je i dole.“ List tento úryvek vysvětloval tak, že Bůh stvořil hierarchii nadřazených a méněcenných bytostí, a že tyto nadřazené bytosti jsou Árijci a ostatní jsou ti méněcenní. Ti, kdo jsou na nejnižším stupni této hierarchie jsou židé a křesťané.

   V této době, v roce 1912, vzniká Německý řád, který tento názor o nadřazených bytostech ještě prohlubuje, když začne používat měření lebky a určování rasové čistoty.

   Velký význam má i společnost Thule, která zkoumala, zda existoval ztracený kontinent Thule, což je něco jako naše Atlantida. Také se hlouběji zabývaly runami a „zasloužili se“ o zviditelnění tří symbolů, které později nacisté použili na svoje odznaky a prapory. Byly to meče, větvičky s dubovými listy a hákový kříž.

   Asi v roce 1899 založil von Listův žák Lanz von Liebensfeld řád nových templářů. Tento řád věřil, že Dobro a Zlo mezi sebou na světě bojují. Ztělesněním Dobra jsou Árijci, ztělesněním Zla podřadné rasy, „opičáci“. Uctívali boha Fraja Christus, který požadoval posvátné obětování podlidí s cílem očistit svět.

    Podle učení tohoto řádu byly Árijci inkarnací Boha. Ale protože se začali oddávat tělesným rozptýlením s podřadnými rasami, a tím pošpinili čistotu krve svých potomků, ztratili na dlouhá léta své nadřazené místo v hierarchii.

   Také věřili, že ženy by měli být zavřeny do takzvaných klášterů, jako plemenné samice, kde by sloužili árijským mužům, aby byla zajištěna rasová čistota. Nebo, ve snaze zamezit křížení ras, měl stát mít možnost nařídit ženám proti jejich vůli sterilizaci.

   Kde asi vzal Hitler nápad na vytvoření Lebensbornu?

   Hitlera a nacisty ovlivnila ještě spousta dalších faktorů, o kterých se zde z důvodů velikosti eseje nezmiňuju, ale které byly stejně důležité, jako ty, o kterých jsem psala.

   I přesto, že mudlové nikdy nenašli žádný skutečný důkaz o spojení Hitlera s černou magií a Satanem, věřím, že Hitler upsal svoji duši něčemu tak hrůznému, že si to ani my, kouzelníci neumíme představit.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

No to snad ne

(No to snad ne, 16. 10. 2011 16:17)

Prosím Vás, slečno, můžete mi vysvětlit, co je tohleto za sračku?